preišči stran ...

Založba

2012
2009
2015
2013
2010

2016

1354 Horjul

Založba Ajda

2011

Setveni koledar

Vrzdenec 60

Biodinamika

2008
2017

Setveni priročnik

zalozba.ajda.vrzdenec(at)gmail.com

antropozofija

2014

2018
Društvo Ajda

Založba AJDA je nastala zaradi potrebe po strokovni literaturi iz področja biološko-dinamičnega dela z naravo. Razen vsakoletnega Setvenega koledarja Marije Thun izdaja Založba zapise predavanj uglednih tujih strokovnjaki za biodinamiko ali za v antropozofiji utemeljena druga, na pridelovanje zdrave hrane vezana področja.


Literatura Založbe AJDA je namenjena predvsem članom društev AJDA širom Slovenije pa tudi vsem zainteresiranim kmetom in vrtičkarjem, ki želijo opustiti zastrupljanje zemlje in pridelovati res zdravo hrano po biološko-dinamični, to je v svetu najuglednejši sonaravni metodi. Tudi ozaveščen potrošnik bo našel v literaturi Založbe AJDA dragoceno branje, tako kot dopolnilo nepopolnim toda danes splošno uveljavljenim stališčem znanosti in stroke glede na zdravo hrano in pomen zdrave hrane za zdravje človeka, pa tudi kot zanesljivo vodilo pri iskanju zanesljivih odgovorov na druga pomembna vprašanja časa, smiselnosti bivanja in lastne duhovne rasti.


Pri svoji literaturi se Založba AJDA omejuje na tista praktična področja življenja, za katera je dal praktične napotke za plodno poglobitev filozof in znanstvenik Dr. Rudolf Steiner, utemeljitelj antropozofije.

Založba Ajda
R.Steiner - Kmetijski tečaj
R. Steiner - Kako doseči spoznanja
Preparati
Demeter čebelarjenje
Bio čebelarjenje
Spiritualna astronomija
Antropozofska medicina
Praktično vrtnarjenje
Celostna prehrana 2
Celostna prehrana 1
Kmetovanje po biološko-dinamični metodi
Pridelujmo svoja semena 1
Povitki in obloge
Človek in antropozofska medicina
Pridelujmo svoja semena 2
Temelji

Vrzdenec 60

1354 Horjul / Slovenija


delovni čas:


tel: +38617540743

email


Ponedeljek - Petek

9:00h - 13:00 h

Založba Ajda

Setveni priročnik

Centralna knjižnica in založba na Goetheanumu, Dornach

Naročilo

Prazniki v toku leta

Človek in antropozofska medicina
Založba Ajda
Društvo Ajda