preišči stran ...

Društvo Ajda

Založba

2012
2009
2015
2013
2010

2016

1354 Horjul

Založba Ajda

2011

Setveni koledar

Vrzdenec 60

Biodinamika

2008
2017

Setveni priročnik

zalozba.ajda.vrzdenec(at)gmail.com

antropozofija

2014

2018
R. Steiner - Tajna ljudskih temperamenata
R. Steiner -Prekretnice duhovnog života

Renata Bakota:

RUDOLF STEINER

Rudolf Steiner, jedan od najvećih duhova u povijesti čovječanstva, utemeljio je antropozofiju — znanost o čovjeku kao osjetilnom i nadosjetilnom biću. Tvrdio je da nadosjetilne spoznaje moraju biti jednako egzaktne kao što su to one prirodoznanstvene, ali za razliku od njih nadosjetilnoj spoznaji nisu potrebni eksperimenti jer će istinske dokaze njezine ispravnosti donijeti sam život. Jedini je ezoterik koji je svoja duhovna viđenja pretočio u praksu danas poznatu i priznatu

širom svijeta. Na duhovnoznanstvenim temeljima osnovao je waldorfsku pedagogiju, biološko-dinamičku poljoprivredu, antropozofsku medicinu i zdravstvenu pedagogiju koje se danas primjenjuju u najprestižnijim institucijama na svim kontinentima. Osim toga njegova je antropozofija zaćivjela u umjetničkim pravcima kao pto su oblikovanje govora, euritmija, antropozofsko slikarstvo, kiparstvo i arhitektura. No, ono najvrjednije što prožima ukupno djelo Rudolfa Steinera njegova je bezgranična humanost koja proizlazi iz ljubavi i poštovanja prema čovjeku. Dosljedno je provodio uvjerenje da ni jedno djelovanje bilo na kojem području ljudskoga života ne smije biti lipeno morala već treba biti obasjano svjetlom duha, svjetlom božanske jezgre koja svijetli u svakom Čovjeku.(30 €)

R. Steiner

Rudolf Steiner:

OKULTNI ZNAKOVI I SIMBOLI

Simboli nisu samo znakovi kojima su ljudi proizvoljno pridružili neko znacenje. Smisao okultnih znakova i simbola utemeljen je na stvarnosti iz koje su proizišli. Pomocu ovih predavanja moci cemo proniknuti u stvarnost nekih simbola i dokucitA, o hramoniji sfera i okultnoj astronomiji, o ljudima Atlantide, velikom potopu i simbolickom znacenju Noine arke, o duhovnim strujanjima koja su dovela do gradnje gotickih katedrala, o tomu zbog čega se simbolima zmije, ribe, leptira i pcele mogu pridružiti elementi zemlje,

vode, zraka i vatre, o simbolici brojeva utemeljenoj na staroj pitagorejskoj školi, o alfabetu i abecedi te o svjetlu duhovne jasnoce kao simbolu mudrosti koje se rada u svakom bicu kad se ispuni istinom.
(13 €)

R. Steiner - Okultni znakovi i simboli

Rudolf Steiner:

BOŽIĆ

U naše se vrijeme proslava Božica uglavnom svela na vanjske manifestacije ovog blagdana, a nedovoljno se osvještava njegov pravi smisao. Rudolf Steiner, u predavanjima od kojih se sastoji ova knjiga, nastoji udahnuti novi ćivot Božicnom blagdanu utemeljen na dubljem, spiritualnijem shvacanju svijeta. Govori nam o božicnim znakovima i simbolima, Božicu našeg doba i puckim božicnim igrama, trinaest svetih noci i blagdanu Tri kralja. Pomaće nam da rodenje Isusa u tami Svete noci shvatimo kao rodenje duhovnog Sunca u svakom covjeku.
(13 €)

Božić

Dr. Christian von Wistinghausen

BIOLOŠKO-DINAMIČKA POLJOPRIVREDA POLJOPRIVREDA BUDUĆNOSTI

Knjiga iz koje ćete saznati zašto biološko- dinamicka metoda prednjači pred ostalim metodama ekološke poljoprivrede. Pojasnit će vam razliku izmedu licence Demeter, Bioland, Naturland i smjernica Europske unije. U njoj se govori i o organizacijskoj strukturi Demeter saveza. Uz to, prije svega, sadrži mnogo praktičnih savjeta o plodoredu, pripremanju, primjeni i čuvanju kompostnih pripravaka, zaštiti od bolesti i štetočina te o ulozi životinja u biološko- dinamičkoj poljoprivredi.

Wistinghausen - B-d poljoprivreda, poljoprivreda bodućnosti

Dr. Christian von Wistinghausen:

PRIPREMANJE BIOLOŠKO- DINAMIČKIH PRIPRAVAKA

U ovom prirucniku pronaci cete tocne upute za pripremanje biološko-dinamickih pripravaka koji se koriste u ovoj vrsti ekološke poljoprivrede. Pripremaju se od ljekovitog bilja (stolisnika, kamilice, koprive, maslacka, valerijane, hrastove kore, njivske preslice) te životinjskih ostataka, kravljeg gnoja i kremena. Pospješuju rast i dozrijevanje biljki, štite ih od mraza i šetetnika te harmoniziraju procese razgradnje u kompostu. Njihova se djelotvornost pokazala tijekom osamdeset godina na svim kontinentima i oni su dokaz da se može postici efikasna zaštita bilja od nametnika bez primjene, po zdravlje štetnih, pesticida i herbicida te da se rast usjeva može pospješiti bez primjene umjetnih gnojiva. Ovim nacinom proizvodi se zdrava hrana koja je u cijelom svijetu zašticena najprestižnijom ekološkom markicom “Demeter”. Primjenom ovih pripravaka ne samo da se održava ekološka ravnoteža nego se ona ponovno uspostavlja ondje gdje ju covjek narušio svojim neodgovornim djelovanjem. (10 €)

Wistinghausen - Pripremanje b-d pripravaka

Uvod prikazuje povijesne dogadjaje koji su doveli do proslave Uskrsa. U četiri predavanja koja čine sadržaj ove knjige Rudolf Steiner govori o tomu da se u današnje vrijeme u kojem bi čovjek trebao doživljavati uskrsnuće vlastitog bića Uskrsu mora pridavati osobita pozornost. Neodredjene misli i osjećaji o ovom presudnom dogadjaju u razvoju čovječanstva nisu nam dovoljni. U poglavlju "Pobjeda duha" prepoznaje se prava priroda Kristova bića do koje čovjek našeg doba treba doći pri punoj budnoj dnevnoj svijesti. Poglavlje "Doživljaj svetog Pavla pred Damaskom" govori o tomu zbog čega je ovaj dogadjaj bio osobito značajan za razvoj kršćanstva. U predavanju "Veza po krvi i veza po Kristu"

Steiner kaže da nakon golgotskog misterija na mjesto stare vidovitosti koja se prenosila krvlju treba doći nova vidovitost koju svaki čovjek, uz pomoć Kristova impulsa, treba sam razviti. U "Propovijedi na Gori" otkriva se da je Kristovo učenje bilo namijenjeno svima koji vlastitim naporima tijekom procesa samospoznaje hoće unaprijediti vlastito biće kako bi mogli postati svjesni svoje duhovne jezgre i spoznati da pripadaju božansko-duhovnom svijetu.

Uskrs

Autorica Meta Vrhunc nas u brošuri PREPARATI na ugodan i praktičan način vodi u proizvodnju bio-dinamičkih preparata koji su temelj biološko dinamičke poljoprivrede.

Čitatelju će pomoći kod početnog razumijevanja sila s kojim radimo te ga i prati u praksi.


Naručiti možete tu: Ajda Zagreb d.o.o.

Preparati
Sjetveni priručnik Marie Thun

Maria Thun:

SJETVENI PRIRUČNIK MARIE THUN

Kalendar je utemeljila danas već legendarna gđa Maria Thun. Ovogodišnje izdanje je prvo bez njenog potpisa. Gđa Thun je napustila svoje zemaljsko postojanje i misiju u veljači 2012. godine ostavivši iza sebe zavidan opus i jedinstveno nasljeđe. Maria Thun je u svoj rad uključila i svoju djecu, posebno sina Matthiasa, a suprug Walter, čije je slikarsko oko i istančana duša zamjećivala nama skrivena tkanja prirode i njene učinke na rast biljaka i životinja, ostao je neiscrpan izvor inspiracije supruge Marie do kraja njezinog života. Cjelokupan rad

obitelji Thun temelji se i inspiriran je opusom dr. Rudolfa Steinera, austrijskog filozofa rođenog u Međimurju, osnivača antropozofije i biološko-dinamičke poljoprivrede. Njegov „Poljoprivredni tečaj“, održan 1924. godine, postavio je temelje biološko-dinamičke poljoprivrede, najstarijeg i najcjelovitijeg smjera ekološke poljoprivrede. U predavanjima s ovog, po mnogočemu jedinstvenog tečaja, dr. Steiner iz svog duhovnog uvida objasnio je vezu između rasta biljaka i životinja te planetarnih ritmova.

Naručiti možete tu: Ajda Zagreb d.o.o.

Rudolf Steiner:

TAJNA LJUDSKIH TEMPERAMENATA

Ova knjiga napisana jednostavno, gotovo kao prirucnik govori o pravim tajnama ljudskih temperamenata i onome što ih uzrokuje. Daje nam upute s aspekta duhovne znanosti kako bolje upoznati ne samo sebe nego i druge ljude s kojima neizbježno tijekom života dolazimo u dodir. Osobito je preporučljiva svim odgajateljima, a prije svega roditeljima kao putokaz kako doista upoznati svoje dijete i odgajati ga s njegovim temperamentom, po odgojnoj metodi utemeljenoj na duhovnoj znanosti “da gradimo na onome što imamo, a ne na onome što nemamo”.

Upoznati svako biće, prihvatiti ga onakvim kakvo jest te poštivati njegovu osobnost i razlicitost nastojeći shvatiti njegovo

poimanje svijeta koji ga okružuje imperativ je svima nama.

Poznata je izreka “ako imaš troje djece i sve ih odgajaš na isti način, onda barem dvoje odgajaš pogrešno”.

No, ova knjiga nije namijenjena samo roditeljima i odgajateljima nego i svima ostalima koji traže odgovore na pitanja o ljudskom temperamentu. (10 €)

Rudolf Steiner:

PREKRETNICE DUHOVNOG ŽIVOTA

(Zaratustra, Hermes, Buddha, Mojsije, Ilija, Krist)

Šest predavanja održanih u Berlinu 19. sijecnja, 16. veljace, 2. i 9. ožujka,

14. prosinca 1911. te 25. sijecnja 1912.

Ovim ciklusom predavanja Rudolf Steiner daje pregled odredjenih povijesnih zbivanja s aspekta razvoja ljudske svijesti, što nam otvara mogucnost da u novom svjetlu sagledamo uloge nekih, nama vec otprije poznatih velikana iz prošlosti. Rijec je o šest znacajnih individualnosti koje su unoseci odredjene impulse omogucile da se covjek razvije u fizickom svijetu (Zaratustra), da u praksi primijeni duhovne zakonitosti (Hermes), da procisti svoju


dušu (Buddha), da se koristi svojim razumom (Mojsije) te da stekne vjeru (prorok Ilija) kako bi mogao u sebe primiti Krista kao nositelja Ja-svijesti. Njihov utjecaj nije bio ogranicen na stanovnike odredjenog podrucja ili pojedinu etnicku skupinu, vec je preplavio cijelo covjecanstvo koje je time dobilo novi, snažni impuls za daljnji napredak. (15 €)

Prevodi v Hrvaščino